Naše projekty

V apríli 2015 schválila Národná agentúra programu ERASMUS+ náš projekt Fight Youth Unemployment and Social Exclusion. V rámci projektu sa uskutoční...
Psychické problémy na úradoch práce
Hlavným cieľom projektu je podpora pracovníkov úradov práce a zlepšenie služieb poskytovaných uchádzačom o zamestnanie. Projekt ponúka o.i. tréning...

Novinky

https://www.facebook.com/groups/1653957614815852/    
Výsledky prieskumu nájdete TU
14. apríla 2014 sme spustili online prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o potrebách, záujmoch a postojoch týkajúcich sa psychických problémov v praxi pracovníkov úradov práce. Odpovede na tieto otázky budú základom pre prípravu vzdelávacieho kurzu.    

O nás 

Združenie PRO pôsobí v oblasti rozvoja a podpory ľudských zdrojov. Jeho hlavné ciele sú: 

  • rozvoj, podpora a posilnenie schopností jednotlivcov a skupín, 
  • celoživotné vzdelávanie, 
  • advokácia a vytváranie sietí, 
  • mobilizácia a zapojenie rôznych cieľových skupín do riešenia aktuálnych problémov; 
  • podpora aktívnej participácie a občianstva, 
  • presadzovanie solidarity, rovnosti príležitostí a integrácie prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a iných aktivít a prispievať k celkovému osobnému rozvoju

Hlavné oblasti činnosti:

VZDELÁVANIE - školenia, workshopy, semináre, konferencie.
INFORMÁCIE - informačné kampane, informačné materiály, publikácie, prieskumy.
PORADENSTVO - poradenská a konzultačná činnosť,
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA - rozvoj medzinárodnej spolupráce a podpora mobility.